facebook
Menu strony
 
Menu tematyczne
 
Ciekawe linki
 


Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii

  2016-01-30 00:00:00  Tomasz Zielonka      

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej.

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej.

Działając na podstawie art.116 ust.13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015r. poz.478,z późn. zm.) informujemy, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Miastku przy ul. Kowalskiej 2 wyniósł w 2017 roku: 0%.

Copyright by www.zec.miastko.pl.