facebook
Menu strony
 
Menu tematyczne
 
Ciekawe linki
 


ZEC sp. z o. o. w Miastku w konkursie Czyste Powietrze Pomorza edycja 2015/2016

  2016-11-04 00:00:00  Tomasz Zielonka      

ZEC sp. z o. o. w Miastku w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2015

ZEC sp. z o. o. w Miastku w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” 2015


W wyniku rozstrzygnięcia konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015" Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał kwotę 81.270,00 zł na dofinansowanie zadania „Podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej" realizowanego przez Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Miastku.

Do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej przewidziano budynki mieszkalne przy ul. Piastowskiej 1, 2-2A, 3, 4, ul. Kowalskiej 24, ul. Armii Krajowej 33-34, 35 i ul. Dworcowej 1-2 oraz ul. Wielkopolskiej 4.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w łącznej wysokości 18,9% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Dofinansowanych zostało 4 inwestycji modernizacyjnych źródeł energii cieplnej polegających na likwidacji 120 źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich: podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, Dzięki realizacji zadania spodziewane jest osiągnięcie pozytywnego efektu ekologicznego, polegającego na redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Zakres rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych

  1. budowa przyłączy i węzłów C.O. etap I: w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowskiej 1         -, 91.155,97 zł
  2. Budowa przyłączy i węzłów etap II: w budynkach przy ul. Piastowskiej 2, 2a, 3, 4, Armii Krajowej 33-35,        Kowalskiej 24                                                                                                                              -, 180.742,14zł         Budowa przyłącza C.O. do budynku  mieszkalnego przy ul. Dworcowej 1-2                              -, 34.769,11zł
  3. Budowa przyłącza C.O. do budynku  mieszkalnego przy ul. Wielkopolskiej 4                           -, 18.689,60 zł

                                                                                                                                            RAZEM:  -, 325.356,82 zł

Obliczono, iż dzięki realizacji tych inwestycji rocznie unikniemy emisji: 749,097 ton CO2- 3,840 ton SO2- 0,400 ton NOx - 18,000 ton CO oraz 8,000 ton pyłów.

Kampania edukacyjno-informacyjna

Zgodnie z deklaracją przeprowadzono kampanie edukacyjno-promocyjną w formie wycieczki klas szóstych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miastku oraz wykonano tablicę informacyjną 30 cm na 40 cm zgodnie z wytycznymi WFOŚ w Gadńsku

Z kampanii edukacyjno–promocyjnej została sporządzona dokumentacja fotograficzna.

Powyższe sprawozdanie z realizacji inwestycji jak i kampanii reklamowej zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej www.zec.miastko.pl

 

Dlaczego walczymy z „niską emisją"?

Celem realizowanego zadania jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza powodowanego tzw. „niską emisją". Jakość powietrza którym oddychamy ma wpływ na nasze zdrowie. Dlatego niezmiernie ważne jest poniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja.

Niska emisja - emisja szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości - nie większej niż 40 m. Pochodzi z emisji komunikacyjnej oraz emisji pyłów i szkodliwych gazów wydobywających się z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.

Więcej na temat niskiej emisji można dowiedzieć się odwiedzając strony WWW: 
www.misja-emisja.pl
www.czymoddychasz.pl

 

 

 

Copyright by www.zec.miastko.pl.