Artykuł pochodzi ze stronny www.zec.miastko.pl
Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej.

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej.

Działając na podstawie art.116 ust.13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015r. poz.478,z późn. zm.) informujemy, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Miastku przy ul. Kowalskiej 2 wyniósł w 2017 roku: 0%.

Ppublikował: Tomasz Zielonka
Data publikacji: 2016-01-30 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-03 10:44:07