facebook
Menu strony
 
Menu tematyczne
 
Ciekawe linki
 


Zmiana Taryfy dla ciepła

  2016-01-18 00:00:00  Tomasz Zielonka      

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Miastku informuje, że decyzją z dnia 23 czerwca 2016 r. Nr OGD–4210–20(6)/2016/377/XV/KG Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił Taryfę dla ciepła dla naszego zakładu która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Poz. 2311 z dnia 23 czerwca 2016 r.

            Okres obowiązywania zmiany taryfy od dnia 01.08.2016r do dnia 31.01.2017r. lub do czasu wprowadzenia nowej taryfy

XV Taryfa dla ciepła od 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r.

Zmiana XV taryfy dla ciepła od 01.08.2016 r. do 31.01.2017 r. lub do czasu wprowadzenia nowej taryfy.

...czytaj więcej


Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii

  2016-01-30 00:00:00  Tomasz Zielonka      

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej.

...czytaj więcej


Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego

  2015-05-28 00:00:00  Dorota Kędzierska      

pobierz wniosek o przyłaczenie

...czytaj więcej


1  
Copyright by www.zec.miastko.pl.